Sinds 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Het bestuur bedankt alle leden die het afgelopen jaar hun werkzaamheden voor onze vereniging verricht hebben! 

Op deze laatste dag van 2017 maken wij ons alvast weer op voor het komende vaarseizoen.  En behalve genieten van je boot en de prachtige omgeving op en rond de Vlaardingse vaart horen daar ook onze jaarlijkse werkbeurten bij.

Hier vindt u de nieuwe werklijst. 

Zoals iedereen in de statuten kan lezen is elk lid verplicht om een aantal keren per jaar een ochtend te werken voor de vereniging. Op die manier houden we de kosten en de contributie laag en hebben jullie de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

Leden van 70 jaar en ouder hebben deze verplichting niet meer, maar mogen vrijwillig natuurlijk nog altijd hun steentje bijdragen als zij dat willen. Sterker nog: we hebben een trouw ploegje van 70-plussers die elk jaar weer veel voor de vereniging doen. Deze trouwe leden bedanken wij extra hartelijk voor hun inzet in 2017. 

De eerste werkochtend voor ploeg 1 is al al op 20 januari, dus zet de datums in uw agenda!

Soms zijn er redenen dat een lid verhinderd is op een werkochtend. Ook zijn er leden die door een ziekte langdurig uitgeschakeld zijn. Uiteraard houden wij hier rekening mee. Onze werkmeester Aad Zonneveld kan het echter niet altijd allemaal weten. Mocht je een werkbeurt willen ruilen of inhalen of een vervanger wilt inzetten, neem dan ALTIJD contact op met Aad. Ook bij ziekte dient u Aad even in te lichten.

Alternatieve werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld grasmaaien, schoonmaakwerk en onderhoudswerkzaamheden gedurende het jaar kunnen eventueel als werkochtend gelden. Maar ook dit alleen als u dat met Aad Zonneveld besproken hebt zodat hij uw werkbeurt kan afstrepen.

De werkploegen zijn ingedeeld aan de hand van de boxnummers. Zo zit u altijd in een ploeg met leden die bij u in de buurt liggen met hun boot. LET OP: de indeling is gemaakt aan de hand van de stand van 1 januari. Mocht u gedurende het jaar van box wisselen dan blijft u toch in de werkploeg zoals in de bijlage. Deze indeling geldt dus voor het hele jaar!

Wanneer uw boot in of uit het water gaat op een van de hellingdagen dan dient u ook verplicht aanwezig te zijn. Deze dagen gelden NIET als werkochtend. 

Het bestuur wenst u een fijne oudejaarsavond en een goed en gezond 2018 met veel mooi vaarweer!

 

social sharing module joomla