Sinds 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Het bestuur bedankt alle leden die het afgelopen jaar hun werkzaamheden voor onze vereniging verricht hebben! 

Wij maken ons alvast klaar voor het komende vaarseizoen.  En behalve genieten van je boot en de prachtige omgeving op en rond de Vlaardingse vaart horen daar ook onze jaarlijkse werkbeurten bij.

 

Zoals iedereen in de statuten kan lezen is elk lid verplicht om een aantal keren per jaar een ochtend te werken voor de vereniging. Op die manier houden we de kosten en de contributie laag en hebben jullie de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

 

Leden van 70 jaar en ouder hebben deze verplichting niet meer, maar mogen vrijwillig natuurlijk nog altijd hun steentje bijdragen als zij dat willen. 

De eerste werkochtend voor ploeg 1 is al al op 19 januari, dus zet de datums in uw agenda!

 

Hier volgt het complete schema voor 2019.

                       werkbeurten 2019

 

                        GROEP 1    BOX 01 T/M BOX 20

 

         19 JANUARI  EN  03 AUGUSTUS

 

 

 

                       GROEP 2    BOX 21 T/M BOX 37

 

                        23 FEBRUARI EN 14 SEPTEMBER

 

 

 

                       GROEP 3    BOX 38 T/M BOX 54

 

                        16 MAART EN 19 0KTOBER

 

 

 

                       GROEP 4   BOX 55 T/M BOX 72

 

                        20 APRIL EN 09 NOVEMBER

 

 

 

                       GROEP 5   BOX 73 T/M BOX 90

                               25 MEI EN 07 DECEMBER

 

Soms zijn er redenen dat een lid verhinderd is op een werkochtend. Ook zijn er leden die door een ziekte langdurig uitgeschakeld zijn. Uiteraard houden wij hier rekening mee.

Onze werkmeester Cock Stuijfzand kan het echter niet altijd allemaal weten.

Mocht je een werkbeurt willen ruilen of inhalen of een vervanger wilt inzetten, neem dan ALTIJD contact op met Cock . Ook bij ziekte dient u  Cock  even in te lichten.

Alternatieve werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld grasmaaien, schoonmaakwerk en onderhoudswerkzaamheden gedurende het jaar kunnen eventueel als werkochtend gelden. Maar ook dit alleen als u dat met Cock Stuijfzand besproken hebt zodat hij uw werkbeurt kan afstrepen.

De werkploegen zijn ingedeeld aan de hand van de boxnummers. Zo zit u altijd in een ploeg met leden die bij u in de buurt liggen met hun boot.

LET OP: de indeling is gemaakt aan de hand van de stand van 1 januari 2019.

De werkmeester heeft ook een groeps-app aangemaakt per groep wordt u op de hoogte gehouden voor uw werkbeurt,er hebben wat box wisselingen plaats gevonden dus let even op waar u ligt

Mocht u gedurende het jaar van box wisselen dan blijft u toch in de werkploeg waar u vanaf 1-1-2019 bij ingedeeld stond. Deze indeling geldt dus voor het hele jaar! 

Wanneer uw boot in of uit het water gaat op een van de hellingdagen dan dient u ook verplicht aanwezig te zijn. Deze dagen gelden NIET als een werkochtend. 

Het bestuur wenst u een goed,gezellig en gezond 2019 met veel mooi vaarweer!

 

social sharing module joomla