Sinds 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Het is prachtig weer en veel van onze leden gaan weer het water op, ook in het Rotterdamse havengebied! Het is belangrijk dat iedereen de regels die daar gelden goed kent, want er wordt actief gehandhaafd in dit drukke gebied, waar de pleziervaart maar vooral ook de beroepsvaart gebruik van maken.

Dit zijn de regels en aanbevelingen in het kort:

  • Bereid je reis goed voor
  • Het is verboden havenbekkens in te varen

Afspraken op het water:

  1. Stuurboordwal (rechts) aanhouden, ook bij betonning
  2. Zorg voor rondom zicht en kijk regelmatig achterom
  3. Anticipeer en laat duidelijk zien wat je van plan bent
  4. Zorg voor de juiste navigatieverlichting
  5. Veroorzaak geen hinderlijke golfslag
  6. Geen alcohol, kies voor BOB!

Meer informatie over veilig varen in de Rotterdamse haven is te vinden op de website: www.portofrotterdam.com/recreatievaart en op de folders die binnenkort in onze kantine zullen liggen.

Hoewel het vaak goed gaat, schrijft de handhavende autoriteit toch bijna 50 processen-verbaal per jaar voor overtredingen van het Binnenvaartpolitiereglement en de Havenbeheersverordening! 

 

 

social sharing module joomla