Sinds 1978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

joomla slideshow with caption

 

 

 

Lidmaatschap:
Voor het verkrijgen van een ligplaats bij onze vereniging kunt je het beste persoonlijk contact opnemen met de havenmeester, Theo Nellen. Zijn telefoonnummer is 06-53349583. Hij is vrijwel elke dag, in de loop van de middag aanwezig op de jachthaven. Hij kan je vertellen of er nog plaatsen vrij zijn of, indien van toepassing, er een wachtlijst is en hoe lang deze is. Ook weet hij of er boten te koop zijn. Over het algemeen komen er gedurende het seizoen plaatsen beschikbaar.
Wij hechten er waarde aan om aankomende leden persoonlijk te ontmoeten. 

Vereniging:
Wij zijn geen commerciële jachthaven maar een vereniging. Voor het verkrijgen van een ligplaats is het lidmaatschap vereist. Dit geldt overigens voor vrijwel alle jachthavens in de regio. Op deze website vind je de statuten en reglementen van onze vereniging. Daarin staan de rechten en de plichten. Er is éénmalig bij aanvang van het lidmaatschap inschrijfgeld verschuldigd. Hiermee krijg je toegang tot al onze faciliteiten zoals de kantine, douches en toiletten, de werkplaats, zomer- en winterstalling voor uw boot en kunt u deelnemen aan alle activiteiten en festiviteiten. Daarna betaal je elk jaar contributie en een bedrag voor de huur van je box ("liggeld").

Verplichtingen:
Elk lid is verplicht een paar ochtenden per jaar te werken voor de vereniging. Ook dien je verplicht aanwezig te zijn bij het op de kant zetten en te water laten van je boot en er voor te zorgen dat je boot in goede en toonbare staat verkeert. Op ons terrein en en de kantine gelden strikte regels. Je kunt dit allemaal nalezen in de statuten en reglementen. Die vind je onder het menu "formulieren".

social sharing module joomla