Sinds 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Het bestuur bedankt alle leden die het afgelopen jaar hun werkzaamheden voor onze vereniging verricht hebben! 

Wij maken ons alvast klaar voor het komende vaarseizoen.  En behalve genieten van je boot en de prachtige omgeving op en rond de Vlaardingse vaart horen daar ook onze jaarlijkse werkbeurten bij.

Zoals iedereen in de statuten kan lezen is elk lid verplicht om een aantal keren per jaar een ochtend te werken voor de vereniging. Op die manier houden we de kosten en de contributie laag en hebben jullie de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

Leden van 70 jaar en ouder hebben deze verplichting niet meer, maar mogen vrijwillig natuurlijk nog altijd hun steentje bijdragen als zij dat willen. 

Hier volgt het complete schema voor 2021.

                       Werkbeurten 2021

 

Werkploeg 1   (box 1 t/m 30)

20-02-2021 en 04-09-2021

 

Werkploeg 2   (box 31 t/m 48)

20-03-2021 en 09-10-2021

 

Werkploeg 3   (box 49 t/m 69)

17-04-2021 en 20-11-2021

 

Werkploeg 4   (box 70 t/m 90)

22-05-2021 en 11-12-2021

 

Soms zijn er redenen dat een lid verhinderd is op een werkochtend. Ook zijn er leden die door een ziekte langdurig uitgeschakeld zijn. Uiteraard houden wij hier rekening mee.

Onze werkmeester Cock Stuijfzand kan het echter niet altijd allemaal weten.

Mocht je een werkbeurt willen ruilen of een vervanger wilt inzetten, neem dan ALTIJD contact op met Cock. Dit kan tegenwoordig via de Werkgroep app .Ook bij ziekte dient u  Cock  even in te lichten.

Alternatieve werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld grasmaaien, schoonmaakwerk en onderhoudswerkzaamheden gedurende het jaar kunnen eventueel als werkochtend gelden.

Maar ook dit alleen als u dat met Cock Stuijfzand besproken hebt zodat hij uw werkbeurt kan afstrepen.

De werkploegen zijn ingedeeld aan de hand van de boxnummers. Zo zit u altijd in een ploeg met leden die bij u in de buurt liggen met hun boot.

 

LET OP: de indeling is gemaakt aan de hand van de stand van 1 januari 2021.

Er hebben wat box wisselingen plaats gevonden dus let even op waar u ligt.

Mocht u gedurende het jaar van box wisselen dan blijft u toch in de werkploeg waar u vanaf 1-1-2021 bij ingedeeld stond.

Deze indeling geldt dus voor het hele jaar! 

Wanneer uw boot in of uit het water gaat op een van de hellingdagen dan dient u ook verplicht aanwezig te zijn. Deze dagen gelden NIET als een werkochtend. 

Het bestuur wenst u een goed,gezellig en gezond 2021 met veel mooi vaarweer!

 

social sharing module joomla